Mark


wie kijkt     wordt geraakt  /

weerkaatst wat

het waargenomene  /

raakt